הסנדל של בבתא. רפליקה. סנדל נימרוד שנעשה בהשראת הממצא מנחל חבר