הסנדל של בבתא. סנדל ממערת האיגרות בנחל חבר, 7.1.2016 .NO מצולם על גב קטלוג סנדלים של חברת נימרוד סוף שנות השישים