תצלום :8 סימנטוב )דודיק סמדר( במשפט החותם את הפרק 'המסיבה': 'כן, אני סימנטוב'