תצלום :7 חברי מושב עמיצור נסים )יואל שרעבי( ומשה )זישה גולד( לוכדים את הארכאולוג יואב )רמי ויכה(, הנחשד כמחבל ערבי בפרק 'לחפש כדי למצוא'