תצלום :6 גב' סימנטוב )אלינה סטרניצקה( ויומנאי המשטרה )יצחק ברקת( בפרק 'הסמובר'