תצלום :4 אביבית )רחל הפלר, רביעית משמאל( נקלעת להפגנה נגד בניית רבי־קומות בירושלים בפרק 'סידורים בעיר'. שני מימין: יעקב בנאי