תצלום :3 הכפר של רפי נלסון בטאבה בפרק 'לחיי השלווה!'. גידי )פולי רשף(, דוד אברשה )יוסף לוי(, סימנטוב )דודיק סמדר(