תצלום :2 מפת ישראל על קיר משרד הנסיעות של סימנטוב בפרק 'אנשים צעירים'. דודיק סמדר )סימנטוב( ומיקה רונן )המזכירה המחליפה(