תצלום :1 תמונות סטילס של דודיק סמדר בצעירותו ששולבו באות הפתיחה של 'עברית בסימן טוב'