נגד הזרם: ההתנגדות להתלהבות החרדית בעקבות מלחמת ששת הימים

לאחר מעשה . עוד כתב הרב וולף שהרבי אוהב את ארץ ישראל ואת הכותל ' יותר ממה שאנחנו אוהבים אותם , כי צדיק הוא . בעמדה העקרונית למדינה ולצה " ל – כדעתו כך מחשבתם של רב חכמי הדור שליט " א . לא בחיל ולא בכוח . בזה שהוא סובר שאין להתפלל ליד הכותל , ראינו ששאר חכמי הדור אינם נוהגים כמותו ' . בכך מטשטש מעט הרב וולף את ההבדלים בין העמדה האנטי ציונית החריפה של הרבי מסאטמר ובין השקפת רבני אגודת ישראל . לדבריו , גם הרבי מסאטמר הסכים שאנו חייבים להודות ולהלל למי שהצילנו . ואולם , לדעת הרבי מסאטמר , כמו שהעלה אותה על הכתב מיד לאחר המלחמה בקונטרס על הגאולה ועל התמורה – מי שגרם את הנסים שלא כדרך הטבע , הוא הסטרא אחרא ! וכי יאמר הרבי מסאטמר שיש להודות לשטן ? עוד כתב הרב וולף באשר לרבי מסאטמר שדעתו היא ש ' ההשקפה הציונית של בעלי ההגה גורמים לסיבוכים וסכנות שאפשר למנעם . ומי יחלוק על זה , כי מצבנו היה קל יותר לו ההגה היה נמצא בידי חכמי התורה שליט " א ? התקופה הטובה ביותר בזמן בית שני היו אותן השנים כששלומציון נתנה לאחיה שמעון בן שטח לנהל את צרכי עם ישראל ' . דבריו מפתיעים , משום שדוברים חרדים , גם בימינו ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב