תרשים .17 אחוז השינוי לעומת השנה הקודמת באחוז מתוך כלל הכנסות המגבית בארצות הברית שקיבלה הסוכנות היהודית לישראל, 1996-1949