תרשים .15 מדדי Z של אחוזי התלמידים בבתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים־דתיים ועצמאיים בישראל, 1998-1949