תרשים .13 מדדי Z של מספרי מהגרים בישראל, עולים ויורדים, 1998-1947