תרשים .12 מדדי Z של אוכלוסייה, תוחלת חיים לנשים יהודיות, תל"ג, וקלוריות ליום לתושב בישראל, 1998-1949