לוח .6 ילידי חו"ל באוכלוסייה היהודית, לפי שנת עלייה בישראל, 1995-1948