לוח .5 מספר התושבים ביישובים מעבר לקו הירוק, למעט ירושלים, 1995-1968