לוח .3 יישובים ואוכלוסייה באלפים, לפי צורות יישוב בישראל, 1976-1966