לוח .2 שיעורי תמותה ל־1,000 תושבים יהודים, לפי סיבות מוות עיקריות, 1976-1966