תרשים .6 שיעורי ילודה ל־1,000 באוכלוסייה, לפי קבוצות דת בישראל, 2014-1950