לוח .1 מהגרים יהודים מברית המועצות ובני משפחותיהם, עולים לישראל ונושרים, 1977-1966