אוכלוסיית ישראל בעשור השלישי: מגמות והקשרים

סרג ' ו דלה פרגולה במאמר זה אני עוסק באוכלוסייה ובדמוגרפיה של מדינת ישראל בדגש על העשור השלישי לקיומה , מ 1966 ועד 1976 ( לדיון כללי על תהליכים סוציו דמוגרפיים בישראל ראו בין השאר : דלה פרגולה ; 1976 סיקרון Bachi 1977 ; Schmelz , DellaPergola and Avner ; 2004 . ( 1991 ; Goldscheider 1996 , 2015 ; DellaPergola 2011 a ; Rebhun 2016 מרבית הנתונים ידועים היטב , הודות למערך המגובש והאמין של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( הלמ " ס ) . במאמר לא מוצגים חידושים עובדתיים , אלא תמצית של תהליכים דמוגרפיים שונים , כגון הגירה ופריון , המנותחים בדרך כלל במנותק זה מזה , ותרומתו היא ביצירת הקשרים בין נתונים דמוגרפיים מן העשור השלישי לעבר ולעתיד . דבר זה מתאפשר הודות להתבוננות רטרוספקטיבית ופרוספקטיבית בנתונים . ביוני , 1967 ימים מעטים אחרי יום העצמאות ה , 19 בראשית העשור השלישי למדינת ישראל , פרצה מלחמת ששת הימים . שש שנים לאחר מכן , באמצע אותו עשור , אירעה מלחמת יום הכיפורים . בהקשר היסטורי חברתי רחב אפשר להניח שמבחינות רבות מלחמת יוני 1967 היתה קו פרשת מים לא רק בתולדות מדינת ישראל במחצית השנייה של המאה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב