לוח :1 דמי ביטוח כאחוז מההכנסה החייבת בדמי ביטוח <sup>4</sup>