תור הזהב של מדינת הרווחה בישראל

מיכל קורא מבוא הספרות מתארת את שנות השבעים ראשיתו של עידן חדש בהתפתחות מדינת הרווחה הישראלית . לפי דורון וקרמר ( , ( Doron and Kramer 1991 למשל , שנות השבעים הן שנים המציינות את כניסתה של ישראל למועדון מדינות הרווחה המתקדמות . גל ( 2004 ) מתאר שנים אלו שנים המציינות את המעבר של ישראל מ ' מדינת הרווחה שבדרך ' למדינת רווחה ב ' פועל ' , ואילו אביזוהר ( 1978 ) מתאר תקופה זו קץ העוני וראשיתה של רווחה וביטחון כלכלי בעבור החברה הישראלית . גם בקרב חוקרים המזוהים עם ניתוח ביקורתי יותר של מדינת הרווחה הישראלית בולטת ההסכמה שתקופה זו מתאפיינת בהרחבה של הזכויות החברתיות ובצמיחה ניכרת בהיקף ההוצאה החברתית ( . ( Rosenhek 2003 ; Shalev 1992 בזמן שניכרה הצמיחה בהוצאה החברתית בכלל מערכות הרווחה והביטחון הסוציאלי , התרחשה ההתפתחות הבולטת ביותר בשנים אלו בתכניות המוסד לביטוח לאומי . בתוך שבע שנים גדלה ההוצאה הכספית על תכניות המוסד ביותר מפי שניים : מ 2 . 9 אחוזים מהתמ "ג בשנת 1969 ל 7 . 1 אחוזים מהתמ " ג בשנת . ( Barkai 1998 : 59 ) 1976 כמו כן תפקידיו של המוסד לביטוח הלאומי , שהיו שוליים יחסית עד סוף ש...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב