לידתה של אלטרנטיבה פוליטית: הדרך לליכוד, 1973

אמיר גולדשטיין פתיחה מפלגת הליכוד היא המפלגה הדומיננטית בישראל ברבע האחרון של המאה ה 20 ובראשית המאה ה . 21 ההזדהות עמה , עם מנהיגיה ועם רעיונותיה היתה , לפחות בחלק מהתקופה הזאת , לרכיב בזהותה של קבוצה נרחבת בחברה הישראלית . המפלגה נוסדה בסתיו 1973 כברית פוליטית בין גח " ל ( שכלל את תנועת החרות ואת המפלגה הליברלית ) ובין הרשימה הממלכתית , המרכז החופשי ותנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה . ספק עד כמה היה אפשר לחזות בנקודת הזמן של הקמת הליכוד את הפיכתו לגורם מרכזי בהוויה הישראלית ובהנהגת המדינה . מאמר זה מבקש לבחון את תהליך הקמת הליכוד ולהוסיף בכך נדבך שיטתי למחקר ההולך , מתרחב ומעמיק על הימין הציוני . הנחת המוצא של המחקר היא שתהליכי צבירת הכוח של הימין אינם סיפורו של מנחם בגין בלבד , אלא קשורים בעוד גורמים בתוך תנועת החרות * מחקר זה נערך בסיוע מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה באוניברסיטת חיפה . 1 את הרשימה הממלכתית הקים דוד בן גוריון לאחר החלטת רפ " י להצטרף למפלגת העבודה . בכנסת השביעית זכתה בארבעה מנדטים . בן גוריון פרש מן הכנסת בתוך זמן קצר . המרכז החופשי הוקם בעקבות פרישתם המאולצת של...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב