בין תרבות לפוליטיקה: מחאת צעירים בישראל

טל אלמליח וענת קדרון מבוא בין השנים 1977 - 1967 פרחו בישראל גילויים של מחאה תרבותית ופוליטית בכמות ובעצמה שלא נראו קודם לכן . במובנים רבים דמתה מחאה זו לאירועי התקופה במדינות המערב , כפי שהם באו לידי ביטוי בשלוש תופעות שחפפו זו את זו במידה רבה : ' מרד הסטודנטים ' , ' תרבות הנגד ' ו ' השמאל החדש ' . ' מרד הסטודנטים ' הראשון פרץ בספטמבר 1964 עם ראשיתה של ' התנועה לחופש הדיבור ' באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה , וצבר תאוצה בארצות הברית עם פעולתה של התנועה נגד מלחמת וייטנאם במחצית השנייה של שנות השישים . הוא התפשט למדינות שונות באירופה כגון בלגיה , איטליה , אנגליה , ספרד וגרמניה והגיע לשיא באירועי 1 שמואל ליימן ווילציג , מחאה ציבורית בישראל , 1992 - 1949 אוניברסיטת בר אילן , רמת גן , 1992 עמ ‘ ; 41 עוז אלמוג , פרידה משרוליק , אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן , חיפה , 2004 עמ ‘ ; 420 - 411 אהוד שפרינצק , ניצני פוליטיקה של דה לגיטימיות בישראל , 1972 - 1967 האוניברסיטה העברית , ירושלים תשמ “ ג ; Gadi Wolfsfeld , The Politics of Provocation : Participation and Protest in Israel , State University of N...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב