מבוא אביבה חלמיש, עופר שיף

ה ' באייר תשכ " ז , יום העצמאות ה 19 של מדינת ישראל , חל – כמה סמלי , כפי שהתברר בדיעבד – ב 15 במאי , כפי שהיה ב . 1948 בירושלים התקיים מצעד צבאי צנוע , כמתחייב מהסכם שביתת הנשק עם ירדן משנת , 1949 שאסר להכניס נשק כבד לירושלים . במהלך המצעד קיבל הרמטכ " ל הודעה שצבא מצרי נכנס לחצי האי סיני , ובכך הפר את ההסכמים שנחתמו כעשר שנים קודם לכן , בעקבות מלחמת סיני ( ' מבצע קדש ' ) . לאחר שלושה שבועות , ב 5 ביוני , 1967 פרצה מלחמה בין ישראל לשכנותיה – מצרים , סוריה וירדן , ובתוך שישה ימים החל עידן חדש בתולדותיה של מדינת ישראל . מלחמת ששת הימים על תוצאותיה העלתה לראש סדר היום הציבורי נושאים חדשים ואף עוררה מחדש נושאים שדומה היה שירדו מעל הפרק זמן רב לפניה . הבולט ביניהם הוא קביעת הגבולות של המדינה . היקפה הטריטוריאלי וגבולותיה של הישות המדינית היהודית שתוקם בארץ ישראל היו סלע מחלוקת בציונות לפחות מאז עלתה לראשונה בפומבי ב 1937 תכנית לחלק את הארץ בין יושביה . הסכמי שביתת הנשק מ 1949 שקבעו את גבולותיה של מדינת ישראל וזכו להכרה בין לאומית אמנם לא שמו קץ לכמיהתם של חוגים מימין ומשמאל להרחיב את...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב