ישראל 67 77 המשכיות ומפנה

עיונים בתקומת ישראל סדרת נושא כרך אחד עשר ישראל : 1977 - 1967 המשכיות ומפנה עורכי ' עיונים בתקומת ישראל ' : אבי בראלי , עופר שיף עורכי כרך אחד עשר בסדרת נושא : עופר שיף , אביבה חלמיש עורכת משנה : אורנה מילר מערכת הכרך : אבנר בן עמוס , אבי בראלי , דני גוטוויין , אביבה חלמיש , משה ליסק , אסתר מאיר גליצנשטיין , אריה ספוזניק , פולה קבלו , קימי קפלן , אילנה רוזן , שלום רצבי , עופר שיף מייסד ועורך ראשון : פנחס גינוסר המערכת : מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות , מדרשת בן גוריון , ת " ד , 257 מיקוד 8499000 טל : , 08 - 6596940 פקס : -08 6596939 דואר אלקטרוני : omiller @ bgu . ac . il אתר אינטרנט : www . bgu . ac . il / iyunim עיונים בתקומת ישראל סדרת נושא כרך אחד עשר ישראל : 1977 - 1967 המשכיות ומפנה עורכי הכרך עופר שיף , אביבה חלמיש  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב