תצלום ב: בית המקדש מודבק על גבי צילום עכשווי של ירושלים, כשהוא מכסה ומחליף א�