תצלום א: דגם הולילנד, עם מתחם בית המקדש בחזיתו. צילום: יעל פדן