הר, בית, מקדש, ומשפט

חיים יעקובי "בניינים מונומנטליים מסווים את השאיפה לסמכות , לשרירות ולעוצמה . שאיפה זו נסתרת לרוב מתחת לפני השטח וטוענת לייצוגם של הרצון והחשיבה הקולקטיביים " 1 (הנרי לפבר) "לכלאדםהיהמותרלהכנסאלהחצרהחיצונה , גםלנכרים , ורקעל הנשיםהנידותנאסרלדרוךבקרבה . אלהחצרהשניתבאוכלהיהודים הגבריםוהנשים , הטהוריםמכלטומאתהגוף . ואלהחצרהשלישית באורקהזכריםמקרבהיהודים , אשרהיוטהוריםוהתקדשו , ואלהחצר הרביעיתבאוהכוהניםהלובשיםאתבגדיהכהונה , ואלהדבירבאורק הכוהניםהגדוליםבבגדיהקודשאשרלהםלבד " 2 (יוסף בן מתתיהו) תוקף לאור הכתוב בספר שהוצא על ידי יד הנדיב , מיסודה של קרן רוטשילד : שני המבנים – בניין הכנסת ובית המשפט העליון – כמו יוצרים מעגלים המתפשטים והולכים מהם והלאה , ומן העיר והלאה . ראשיתם בהכרעות אישיות של הבארון אדמונד דה רוטשילד [ ... ] יוזמות שליוו את סיפור התחייה הלאומית ומילאו בו תפקיד חשוב . מה שהחל בסוף המאה הקודמת בלהט מיוחד של איש אחד , אשר קנה אדמות ויישב עליהן יהודים , הפך עם השנים למסורת . . 1 בשנת 1992 נחנך בניין בית המשפט העליון בקרית הלאום בירושלים . בעיני רבים מסמל בניין זה אבן דרך בהתפתחות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

אוניברסיטת תל אביב. מרכז מינרבה למדעי הרוח