השיבה אל המונומנט

חוה שורץ חוה שורץ . 1 מנורה ומקדש ״מקדש העתיד שאנו מצפים , בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים , שנאמר , (שמות טו , יז) ״מִ קְּ דָ שׁ אֲ דֹנַ י כּוֹנְ נוּ יָ דֶ יךָ״ 1 (דברי רש״י על מסכת סוכה) מקדש בנוי ומשוכלל , אם כי קטן , אכן ירד משמים בשנת 2009 אל קו הרקיע של ירושלים . בית המקדש הקטן , הונח - בסיוע מנוף - על גג מתחם אש התורה , המשקיף על הר הבית ועליו כיפת הסלע ומסגד אל אקצא (תצלום א) . שנתיים לפני כן הועברה מנורת הזהב שהוכנה על ידי מכון המקדש מן הקַ רדו הביזנטי ברובע היהודי אל המרפסת המשקיפה על הר הבית , בסמוך למעלות רבי יהודה הלוי , המובילות מן הרובע היהודי אל רחבת הכותל (תצלום ב) . התקוות המשיחיות של המכון ששקד על הכנת המנורה הוצאו ממקומן הדחוק והמודחק בנוף של ירושלים אל האור . . 1 רש " י על מסכת סוכה מ " א , ע״א . תלמוד בבלי .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

אוניברסיטת תל אביב. מרכז מינרבה למדעי הרוח