תצלום א: תבליט תהלוכת השבויים. מתוך שחזור שער טיטוס בבית התפוצות. צילום: אבי�