כמה חלקיקים פוליטיים-תיאולוגיים אפשר לשעתק בתוך תצלום אחד?

מוחמד ג ' באלי שורשיה של המצלמה נטועים בשלהי המאה התשע - עשרה , אך היא דווקא נחשבת לאחת ההמצאות הגדולות של המאה העשרים – מאה שנודעה באובססיביות לגבול דק בין דמיון למציאות ובין היסטוריה למיתוס . המצאת המצלמה השפיעה עמוקות על כל תחומי חיינו , ולמעשה היא אחד הכלים שהאיצו את מהירות האירועים ההיסטוריים אל עבר העת החדשה . היא היתה למכשיר שיכול להשלות את האנושות על ידי יכולתה להנציח " תמונת עולם " , תמונה שהיא כביכול שלמה וכביכול מקורית . צאו וראו , מיליוני בני אדם מסתובבים בעולם כשהם מאמינים בכל מאודם שבלחיצה על כפתור במכשיר מכושף הם יוכלו להנציח רגעים בני חלוף . המצלמה נותנת לאנשים את התחושה שהם יכולים להנציח רגעים שהם " אמת " , רגעים של מציאות . כך שכאשר אנחנו מסתכלים על תמונת המצלמה אנחנו נחשפים למעשה לאקט תיעודי , ל " הוכחה " שדבר מסוים אכן קרה , שאירוע מסוים אכן התרחש , לפחות באותו רגע , מול העדשה שלכדה את צורתו . לא עוד מיתוס שניתן להפריך את קיומו , אלא לכידה של רגע מציאותי , אמיתי , של ממש . אף כי ניתן לראות במצלמה חלק מההתפתחות הטבעית של היסטוריית הציור האירופי , רולאן בארת מציג דרך ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

אוניברסיטת תל אביב. מרכז מינרבה למדעי הרוח