תוכן עניינים

7 פתח דבר נועה חזן 21 מעל ומתחת לקו המבט נועה חזן ואביטל ברק 39 כמה חלקיקים פוליטיים - תיאולוגיים אפשר לשעתק בתוך תצלום אחד? מוחמד ג׳באלי 55 השיבה אל המונומנט חוה שורץ 71 הר , בית , מקדש , ומשפט חיים יעקובי 87 העתקתו של בית המקדש יעל פדן 97 דמיון , זיכרון ופנטזיה מרב מאק 109 מאוריינטליזם למיליטריזם – ייצוגי כיפת הסלע בצילום דור גז 125 אני רואה אותה ולא רואה לא הר ולא בית הגר אופיר  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

אוניברסיטת תל אביב. מרכז מינרבה למדעי הרוח