מנורת שבעת הקנים על רקע מפת המקומות הקדושים בארץ ישראל, וירושלים במרכזם. בית התפוצות, תצוגת הקבע