ציון במשפט תפדה: על גאולת המשפט וגאולה באמצעות המשפט מבוא להגותו המשפטית של שבתי בן דב

עמיחי רדזינר פתיחה : הדרך השלישית בתשכ " ט פרסם מוסד הרב קוק אוסף מאמרים בשם המשפט העברי ומדינת ישראל . העורך , השופט יעקב בזק , כתב בהקדמתו כך : קבוצת המאמרים המובאים בכאן נושאם הוא אחד : בעיית הנהגת המשפט העברי כמשפט מחייב בחיי יום יום במדינת ישראל . מבין החיבורים הרבים והחשובים שהקדישו לנושא זה רבנים , משפטנים ואישי ציבור בחרנו אותם שנראו לנו מובחרים ומיוחדים מבחינה זו או אחרת . לשם שלמות הדיון בנושא הבאנו אף חיבורים אחדים שנכתבו מתוך גישה שונה ומנוגדת . תקוותנו היא כי משקלם המצטבר של דברים נוקבים אלה שנכתבו בתקופות שונות על ידי אישים המייצגים עמדות שונות , עתים אף מנוגדות , יתרום לחידושה וחיזוקה של הקריאה לקליטת המשפט העברי כמשפט מחייב במדינת ישראל . אכן , אפשר לחלק את כותבי המאמרים , אלו שהיו עדיין בין החיים בעת פרסום האוסף ואלו שכבר לא , לשתי קבוצות עיקריות שגישתן שונה ומנוגדת : יש המתבוננים בשאלת ' הנהגת המשפט העברי ' מנקודת מבט דתית - הלכתית , ויש אשר נקודת מבטם היא חילונית . במקומות * תודתי נתונה ליהודה עציון , שפתח בפניי את אפשרות העיון בכתביו הגנוזים של שבתי בן דב . עציון גם...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב