מבני עקיבא ל'מניין הצעירים': הלאמת המסורת האשכנזית בקהילת המתפללים הציונית־דתית

נסים ליאון על רקע הגוונים האידאולוגיים בחברה הציונית הדתית בולט הגוון האחיד יחסית של המסורת האתנית הדומיננטית של הקהילות המרכזיות – המסורת האשכנזית . מקורה של הדומיננטיות הזו בתהליכי ההלאמה והישראליזציה של מסורות יהודי מזרח אירופה . אולם החלוקה האתנית בחברה הדתית בין אשכנזים לספרדים – יוצאי ארצות ערב וצפון אפריקה – אינה נסמכת בהכרח רק על יחסי הכוח האתנו מעמדיים . היא נושאת גם תוכן עם משמעות מוקדמת ופרקטית . להיות אשכנזי או ספרדי בחברה הדתית משמע להיות שייך או משויך לקבוצה או לקטגוריה יהודית מוקדמת שיש לה קשר חי למנהג ולהלכה שמקורם בקבוצת המוצא . לכן הפרויקט הציוני הדתי מצוי בפרדוקס . מצד אחד הוא מבקש לראות לאומיות יהודית חדשה , ציונית ושומרת מצוות , שמתגברת על מה שנדמה לעיניים ציוניות כחלוקות גלותיות שאין מקומן במציאות הלאומית המתחדשת . מצד אחר קשה לקיים פרקטיקה יהודית הלכתית ללא התייחסות מודעת למסורות מוצא אתניות . הציונות הדתית ניסתה לפתור את הפרדוקס באחת משתי אפשרויות . הראשונה היתה 1 ראו בהקשר זה : אשר כהן , ' הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה : ריבוי זהויות בציונות הדתית ' , אקדמות , טו (...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב