'אאמינה גם בעתיד': התקבלותו ודחייתו של שאול טשרניחובסקי בהקשר לשיח הציוני על 'גלות' ו'מולדת'

עידו בסוק במאמר זה אעסוק בניתוח התקבלותו של המשורר שאול טשרניחובסקי ( מיכאילובקה , אוקראינה , - 1875 ירושלים , 1943 ) לאור דימוי שירתו ואישיותו בעיני קהל הקוראים במהלך הדורות מאז הופעתו כמשורר . על סמך הסקירות , הביקורות ודברי הזיכרונות המרובים שנכתבו על המשורר במהלך חמישים שנות כתיבתו ושני העשורים שלאחר פטירתו , ובמידה מצומצמת יותר על בסיס חומר ארכיוני , אציג את אפיוני האהדה לשירתו ודחייתה בחתכים סוציולוגיים של הקוראים ( גיל , אזור מגורים , השתייכות דתית או חילונית וכו ' ) . בתוך כך אנסה לחדד את הבנתם של שני היבטים המשלימים זה את זה : ( א ) זהותם הרוחנית והפסיכולוגית של קוראי העברית מאז הופיעו משוררי ה ' תחייה ' הגדולים בסוף המאה ה 19 ואופני הפירוש שלהם למושגים ' יהודי ' , ' גלות ' , ' התחדשות היהודי במולדת ' ; ( ב ) אופייה של שירת טשרניחובסקי בהקשר של אותם מושגים . מאחר שלמאמר יש אופי של ניתוח סוציולוגי בשיטה איכותנית ( , ( qualitative method שיטת ניתוח שאיננה שגורה בארץ בכתיבה המחקרית העוסקת בספרות , וגם במחקר ההיסטורי איננה רווחת ביותר , מתבקשים כמה משפטי הסבר על רקעה . הבסיס לעיס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב