תמונה :7 נפתלי בזם, שולחן ערוך, ,1959 שמן על מזוניט, 116 X 89 ס"מ. באדיבות שלמה בזם