תמונה :5 נחום גוטמן, איור לשירו של אברהם ברוידס 'שלום בת נדוד', דבר לילדים, כ, .24.5.1950 ,36 באדיבות מוזאון נחום גוטמן לאמנות