תמונה :4 נחום גוטמן, איור ל'כנפיים', נחום בנארי, דבר לילדים, יח, .27.11.1947 ,10 באדיבות מוזאון נחום גוטמן לאמנות