תמונה :3 נחום גוטמן, איור ל'האורח של אמי', מרדכי אלטר, דבר לילדים, כ, ,9 .16.11.1949 באדיבות מוזאון נחום גוטמן לאמנות