תמונה :2 נחום גוטמן, ובבית אור וזוהר בליל הסדר, שער דבר לילדים, כ, .29.3.1950 ,92-82 באדיבות מוזאון נחום גוטמן לאמנות