תמונה :1 נחום גוטמן, שנה טובה לסבא וסבתא, שער דבר לילדים, ב, .24.9.1936 ,2 באדיבות מוזאון נחום גוטמן לאמנות