הבית שבגולה והגולה שבבית: ייצוגים של הבית הגלותי בשיח הדומסטיות הציוני

והכנסתו לתרבות הארץ ישראלית , כל שכן לתרבות הקיבוצית , שקודם לכן השקיעה מאמצים רבים לקעקע את דגם הבית והילדות הגלותי . יתרה מכך , בכתיבתה של מולודובסקי אין שום זיקה ציונית לארץ ישראל , ושיריה עוסקים בסיפורי גלות כהוויה בפני עצמה ( דר . ( 2007 השיר ' גלגוליו של מעיל ' הוא דוגמה יפה לכך . השיר מתאר הוויה של משפחה גלותית ענייה . זה סיפורה של משפחת החייט , ש ' ילדים לו מלוא הבית ' . ילדים – חמישה ילדים ' ותינוק בחיק האם ' ( מולודובסקי . ( 42 : [ 1945 ] 1966 כנהוג במשפחות עניות הבגדים , במקרה זה מעיל , עוברים מהילד הגדול לילד הקטן , וכך הלאה מגדול לקטן . השיר מתאר כיצד המעיל מתגלגל מהאח הגדול , דרך כל ילדי המשפחה , לאח הקטן . לתרגום המוכר של השיר משנות הארבעים , בידיו של אלתרמן , קדמו שני תרגומים אחרים משנות השלושים . אלה פורסמו בגיליונות דבר : המוסף לילדים ( בטרם פרסומו ככתב עת נפרד ) ובדבר לילדים . מן ההשוואה בין התרגומים , בהתבוננות ממוקדת על שמותיהם של גיבורי השיר , עולה השינוי ביחס לבית ולילדות הגלותית . התרגומים השונים נאמנים לסיפור המסגרת המוצג במקור , אך בשנות השלושים , המסומנות בדו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב