חיים אתר, דיוקן עצמי, 1938 )צויר בפריז(, שמן על בד, 38X46 ס"מ. באדיבות משכן לאמנות, עין חרוד