פנחס ליטווינובסקי, נער מתקן נעלים, 1930 בקירוב, שמן על בד, 46X65 ס"מ. אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות, באדיבות דפנה ליטווינובסקי