מנחם שמי, שדרה בעכו, ,1936 שמן על בד, 73X60 ס"מ. אוסף מוזאון חיפה לאמנות, באדיבות ניצה שמי