חיים סוטין, האופה, 1919 בקירוב, שמן על בד, 50.8X66 ס"מ. BF442 ©2014 The Barnes Foundation