חיים סוטין, נוף בדרום צרפת, 1921-1920 בקירוב, שמן על בד, 65.4X50.2 ס"מ. BF332 © 2014 The Barnes Foundation